Doelstelling

Doel van Stichting BWA-Nederland (Begeleid Wonen Autisme) is het realiseren van woonprojecten voor (jong)volwassenen met autisme, waarbij wonen en zorg strikt gescheiden zijn.

Alle bewoners moeten over een normale tot hoge begaafdheid én voldoende zelfstandigheid beschikken om zich in een -op autisme specifieke wooneisen-aangepaste omgeving verder te kunnen ontwikkelen.

Benodigde zorg koopt men zelf in via het eigen PGB (Persoons Gebonden Budget), waarbij men vrij is in de keuze van de zorgverlener. Hierdoor is men niet afhankelijk van een zorgverlener voor het dak boven het hoofd. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor al hun woonlasten.

BWA beheert een (groeiende) wachtlijst met geïnteresseerden, hetgeen ons inzicht geeft in de grote behoefte aan woningen voor deze doelgroep.

Met hulp van gemeente Almere en woningcorporatie GoedeStede is in 2019 ons eerste project “AanMere” in Almere-Buiten gerealiseerd en hebben meer dan 39 mensen, die bij ons ingeschreven stonden, een woning toegewezen gekregen. Het project blijkt een groot succes en wordt, zowel door gemeente Almere, als door woningstichting GoedeStede, als showcase beschouwd.

Een aantal bewoners komt uit de 24-uurs zorg waardoor daar enige doorstroming en tevens fikse besparingen in zorgkosten zijn bereikt. Bovendien zijn de bewoners erg enthousiast, omdat hun zelfstandigheid door deze manier van wonen verbetert en de contacten binnen het gebouw voor hen veilig voelen en makkelijker aangegaan worden.

Om onderlinge contacten tussen bewoners te bevorderen en sociale vaardigheden te onderhouden en te verbeteren, is een ontmoetingsruimte van wezenlijk belang. Hiervoor is de “Huiskamer” met veel hulp van de bewoners, bestuur en donateurs geverfd en ingericht en deze raakt steeds beter geschikt voor het algemene gebruik. Enkele voetbalwedstrijden zijn gezamenlijk bekeken met een bbq erbij, een Sinterklaas- en Kerstbijeenkomst en spel- en ontmoetingsavonden werden succesvol georganiseerd door bewoners in samenwerking met het bestuur van de stichting.

Graag willen wij zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep helpen op weg naar een eigen, voor hen geschikte woning. Hiervoor blijven wij nauw samenwerken met de gemeente Almere en woningbouwverenigingen.

De Stichting BWA hanteert een wachtlijst voor het krijgen van een woning. Om op de wachtlijst te komen dient een inschrijfformulier ingevuld te worden (klik op de link).

Hieronder de feestelijke opening van Aanmere