Bestuur

At Kasbergen (Voorzitter)
voorzitter@bwa-nederland.nl

Ruim 40 jaar ben ik directeur/leerkracht geweest van kinderpsychiatrie scholen. Dat zijn scholen met de leukste kinderen en vaak ook de leukste ouders. Het stadhuis van Almere is ook een plek waar prettige mensen rondlopen, politici en ambtenaren zijn daar dag in dag uit bezig om goed te zorgen voor de bewoners van de jongste gemeente. Ik heb daar 12 jaar aan meegedaan als fractieassistent en raadslid. Deze ervaring komt nu goed van pas bij de presentatie van At Late Night, een politieke talkshow met veel zin en onzin op de lokale omroep van Almere.

En nu mag ik voorzitter zijn bij BWA. Een mooie club met een mooie doelgroep. Een doelgroep, die zeker in deze tijd, een steuntje in de rug nodig heeft om een passende woonomgeving te vinden en te behouden. Mooie banen, mooie bezigheden, mooie hobby’s, en…..als ik wakker word dan droom ik nog!


Jacob Caro (Secretaris)
secretaris@bwa-nederland.nl

Mijn droom is om met AanMere meer woonplekken voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) te realiseren. Voor deze groep is zelfstandig en betaalbaar wonen in de nabijheid van gelijkgestemden en in een woonsituatie die rekening houdt met hun beperkingen vaak de sleutel tot de eigen ontwikkeling en tot het vinden een “eigen plek” in de maatschappij. Uit ervaring in mijn naaste omgeving weet ik dat woonprojecten die dit mogelijk maken helaas nog vrijwel niet bestaan, zodat daaraan een zeer dringende behoefte is.

Ik zet me in voor deze droom door -naast mijn secretaris-rol- actief te worden op het gebied van voorbereiden en realiseren van nieuwe woonprojecten.


Mattijs Goede (Penningmeester)
penningmeester@bwa-nederland.nl

Mijn droom is dat BWA over 5 jaar op meerdere plekken een thuisplek mag zijn voor veel mensen, en dat een groot deel van de eerste bewoners hun veilige plek verlaten hebben voor een andere veilige plek, zodat jullie plek kan worden ingenomen door nieuwe bewoners.‘

Ik zet me in voor deze droom d.m.v. mijn Eigen Wijsheid; ik hoop met mijn mateloos optimisme en grenzeloze doelen stellen bij te dragen aan dit succes. Verder bewaak ik dat de huiskamer ook financieel gezien een toekomstbestendige plek is voor vele jaren.


Marcel Vos (Algemeen bestuurslid)

Mijn droom is dat het voor alle mensen in Nederland met een diagnose ASS mogelijk is om op korte termijn (binnen 1 jaar) een betaalbare zelfstandige woning te kunnen huren. Mijn droom is verder dat BWA met AanMere daar een belangrijke bijdrage aan leveren en een inspiratiebron zullen zijn voor soortgelijke toekomstige projecten. Het bouwen van kwalitatief goede woningen waar mensen met een ASS diagnose zelfstandig kunnen wonen in een prikkelarme omgeving waarbij al vanaf het ontwerp en keuze locatie rekening is gehouden met de behoeften van de bewoners.

Ik zet me in voor deze droom door mijn kennis op IT vlak in te zetten voor het bestuur van BWA. Daarnaast zet ik mijn kennis als job- en levenscoach voor mensen met autisme en ad(h)d in bij beslissingen die in het bestuur genomen worden.


Aisha Gilhuis (Algemeen bestuurslid)

Mijn droom is dat iedereen met ASS prettig en zelfstandig kan wonen waarbij er (zoveel mogelijk) rekening gehouden is met de wensen en behoeften van de bewoners. Een stabiele woonplek is een basisbehoefte voor iedereen. Juist voor mensen met ASS is dit essentieel om je staande te kunnen houden en je te kunnen ontwikkelen binnen een maatschappij waarbinnen mensen met ASS vaak overvraagd worden. Juist in de huidige woonkrapte is het noodzakelijk dat men zich hard maakt voor meer woongelegenheid voor deze doelgroep. Als bestuurslid van BWA probeer ik hier op deze manier mijn steentje aan bij te dragen.

Ik zet mij in voor deze droom. Ik ben een echt mensenmens, dit neem ik mee in mijn werk als autisme coach. Als autisme coach, weet ik goed wat de wensen en behoeften zijn. Dit zal ik op een zo best mogelijke manier vertalen naar de te realiseren woonvoorzieningen.


Fons de Haas (Adviseur) 

Mijn droom ligt in het realiseren van woningen voor volwassenen met een aandoening in het Autistische Spectrum. Een woonlocatie waarin zij goed kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Voor mij is een woonproject geslaagd als de bewoners zich met elkaar en het project hebben verbonden en wanneer het waarde toevoegt aan de buurt en stad.

Ik zet me in voor deze droom door nogal een “dossiertijger” te zijn. Ook ben ik vasthoudend in het bereiken van mijn doelstellingen. Op deze wijze kan ik mij goed voorbereiden op de trajecten en procedures welke wij als BWA Nederland moet doorlopen om tot nieuwe woonlocaties te komen en de wensen van bewoners daarin te realiseren.


N.B. Wij zijn de heer George van Overbeeke bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange intensieve bestuurswerk en zo ook de heer John Aleman, zonder hun inspanningen hadden we dit alles niet bereikt.

Als bestuur hebben wij hulp van Fons de Haas als bouwkundig adviseur.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.