Het licht op groen!

 

Eindelijk, het licht gaat op groen!

En groen licht betekent: gas geven en doorrijden. En dat gaan we dan ook doen.

 

Wat is er gebeurd de afgelopen maanden?

Nog even een kort resumé van de gebeurtenissen in de afgelopen maanden. In november is een motie over ons wooninitiatief voorgelegd aan de gemeenteraad. Die motie werd breed aangenomen, en daarom moesten de betrokken wethouders ook aan de slag om ons initiatief mogelijk te maken. En dat hebben ze ook gedaan.

 

In de afgelopen maanden hebben we met wethouders De Jonge en Herrema gesproken en zijn we ook diverse keren in gesprek met ambtenaren geweest. Ook zijn we een paar keer bij Woningcorporatie Goede Stede op bezoek geweest om ons project te bespreken.

Allen steunden ons project enthousiast, maar ze moesten eerst zorgen dat er grond beschikbaar kwam voor ons project. Dat is vandaag de dag een moeilijk traject. Hierover heeft de gemeente dan ook langdurig onderhandeld met Goede Stede.

Er zijn namelijk veel meer belangstellenden voor woningen in Almere dan dat er beschikbare middelen zijn. 

Uiteindelijk ging de kogel door de kerk, en werd tussen Goede Stede en de gemeente afgesproken dat er grond gereserveerd werd voor het BWA-project.

Gemeenteraadslid Ans DeSumma heeft er in de afgelopen maanden in veel gevallen voor gezorgd dat deuren voor ons open gingen. Ans heeft nog steeds een belangrijke ondersteunde rol in het hele project.

Wethouder De Jonge heeft ons uitgenodigd om deel te neme aan het Atelier Wonen en Zorg, waarin ons initiatief als een voorbeeld case zal worden meegenomen in de discussies tussen deskundigen en de ambtenaren van alle betrokken afdelingen op het gemeentehuis. Kortom, er is wel een en ander op gang gebracht.

 

Wat gaat er gebeuren?

Vrijdag 10 juni 2016 was het zover dat ons een voorstel werd gedaan.

We hebben enthousiast gereageerd en hebben meteen afspraken gemaakt om alle noodzakelijk trajecten af te leggen.  We hebben alle formaliteiten besproken die moeten worden afgerond, en dat zijn er nog al wat.

 

Zo moet er een haalbaarheidsstudie worden afgerond, er moet een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen en behandeld in de gemeenteraad,  de bouwvergunning moet worden aangevraagd etc. etc.

De verwachting is dat de eerste akkoorden over de voortgang bij Goede Stede eind september zijn afgerond, en dat dan een ontmoeting tussen projectleiders van Goede Stede en jullie als eerste bewoners zal plaats vinden. Dan kunnen we overleggen over onze wensen, en op andere bij jullie levende vragen een antwoord krijgen.  We verwachten dat dat in oktober zal kunnen plaatsvinden. Bereid je dus maar voor op alle vragen die je hebt over zelfstandige bewoning in ons project.

In de tussentijd gaan we als bestuur verder aan de gang in het Atelier Wonen en Zorg, en met allen die ons kunnen helpen om alle formaliteiten en de hele organisatie rond te krijgen,  zodat alle instanties met onze plannen in zee kunnen gaan.

Omdat alle formele processen en verplichtingen achtereenvolgend moet worden afgerond, is het wel duidelijk dat het geen kwestie is van enkele maanden voordat we de woningen kunnen betrekken, we verwachten dat pas per halverwege volgend jaar de eerste paal de grond in kan.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff al, het betekent ook dat we ons goed kunnen voorbereiden op de uiteindelijke opening van het project. Daarvoor moeten we veel samenwerken, en gebruik maken van alle creatieve ideeën, die we van en via jullie kunnen krijgen.

Kortom, we kunnen met een positief gevoel de zomervakantie in, maar op onze rug liggen is er nog even niet bij. Zoals gezegd, binnenkort kun je een uitnodiging verwachten voor een bijeenkomst eind augustus, begin september voor alle kandidaten voor een woning in ons project. Wij hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten. Een prachtige zomer toegewenst.