Informatie

Op deze pagina zijn een aantal informatiebronnen bij elkaar gebracht

  1. Contactpagina stichting BWA Nederland
  2. Inschrijfformulier stichting BWA Nederland


Email: info@bwa-nederland.nl
Postadres: Guamstraat 29, 1339 NB, Almere
KvK nr.: 54963400

 

Financiële informatie (IBAN, RSIN, ANBI-status)

IBAN-nummer
Het IBAN-nummer van de stichting BWA Nederland is: NL15 INGB 0006 6042 86

 

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN-nummer van de Stichting BWA Nederland is8515 08 509

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
De stichting BWA Nederland is een door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurde ANBI-instelling

Namen en functie van onze bestuurders                  : Klik hier
Doelstelling stichting BWA Nederland                       : Klik hier
Beleidplan   stichting BWA Nederland                       : Beleidsstuk_BWA_2021.pdf
Financiele verantwoording stichting BWA Nederland : Jaarrekening 2021 , Inkomsten&Uitgaven

Al onze bestuurders werken vrijwillig en ontvangen geen vergoeding en geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Zij zetten zich 100% in voor het algemeen belang

 (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)

Een stichting met een ANBI status heeft een aantal belangrijke belastingvoordelen:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Als u wilt doneren aan onze stichting kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden. Hun gegevens vind u hier.