gallery/pexels-photo
gallery/logo

Doelstelling

Het doel van de Stichting BWA is om (jong) volwassenen met de ASS diagnose en een normale begaafdheid de mogelijkheid te bieden om zelfstandig te kunnen wonen. In een omgeving die rekening houdt met hun specifieke zorgvragen en omgevingseisen. Het BWA hanteert als uitgangspunt dat de (soms bovengemiddelde) talenten en mogelijkheden van de ASS-er gebruikt moet worden. Zelf kennen ze hun beperkingen meestal heel goed. Helaas is het zo dat de meesten in het maatschappelijk verkeer vooral geconfronteerd worden met de beperkingen die de diagnose met zich meebrengt.